องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ถั่วเขียวสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อนงค์ทิพย์ คุปพงษ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7372341662.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB) video_7727859037.pdf  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.98 Based on 1366 rating)