องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่นแห่งชาติ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายอภิวัทธ์ ทองทวี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เสริมศิลป์ แก้วมณี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3560423371.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.96 Based on 75 rating)