องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2553  
  หัวข้อองค์ความรู้ การรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ (KM2553)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายสมควร แสงอินทร์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) กฤช เยาวสกุลมาศ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8289988360.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.75 Based on 8 rating)