องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็กและกลุ่มเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี  
  เป้าหมาย บุคลากรในสังกัดและผู้ที่สนใจ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางนิตยา อยู่บ้านคลอง  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ดุษฎี เชื้อบางคู้  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9794413533.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.62 Based on 21 rating)