องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจดบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี  
  เป้าหมาย บุคลากรในสังกัดและผู้ที่สนใจ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายสมพร แก้วเข้ม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ดุษฎี เชื้อบางคู้  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6366560835.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.55 Based on 20 rating)