องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2557  
  หัวข้อองค์ความรู้ วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (KM2557)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวทรายทอง ประดับศรี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) กฤช เยาวสกุลมาศ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1480169458.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.88 Based on 8 rating)