องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การสร้างแบบประเมินการฝึกอบรมออนไลน์ด้วย google froms  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ คณะทำงานจัดการความรู้ KM ศูนย์ฯ 13  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สกุลรักษ์ ฉิมกรด  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5238976696.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)