องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ KM team นนทบุรี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประเมศธ์ โสมินทุ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5978286999.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)