องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ KM Team ศส.5  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สินอุดม ศรียุบล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1757024861.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.00 Based on 1 rating)