องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การส่งเสริมสหกรณ์จัดตั้งใหม่ให้สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 ปี  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นันทนา ภู่อนุสาสน์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2551122406.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ Erşan Kuneri 1. Sezon izle  
  โหวต
(Average Rating 3.00 Based on 2 rating)