องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อัคพงศ์ ดาวปลื้ม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4605501102.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 3.50 Based on 2 rating)