องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองคลัง  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มการเงิน  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ฐิติมา วิชชุปัญญ์กุล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6355454677.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)