องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ น.ส.ธิดารัตน์ บุพศิริ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธิดารัตน์ บุพศิริ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8164286289.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 3.00 Based on 2 rating)