องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การบริหารงานบุคคล  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นวิทยากร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่  
  เป้าหมาย นักทรัพยากรบุคคล  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุดคนึง อินทะนนท์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8190633800.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)