องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการยืมใช้พัสดุ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองคลัง  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มพัสดุ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ฐิติมา วิชชุปัญญ์กุล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6170659030.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.50 Based on 8 rating)