องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการตรวจสอบหรือสอบทานการดำเนินงานสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายนิรันดร์ อ่อนนุ่ม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สวาท คำบุตรดา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4377823907.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)