องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การแนะนำให้สหกรณ์จัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  
  เป้าหมาย สหกรณ์  
  แหล่งความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ คณะทำงาน KM  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วรพงษ์ นันทธนาคาร  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8527584387.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 4 rating)