องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดการควบคุมคุณภาพภายในพืชอาหารอินทรีย์(ข้าว) ปี 2563/2564  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
  เป้าหมาย สมาชิกในเขตพื้้นที่นิคมสหกรณ์พิชัย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นิวัฒน์ มั่งมูล  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ทรงกลด เอมเกตุ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6945831715.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)