องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อประกอบการฝึกอบรม  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาววิภารัตน์ โมริดา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วิภารัตน์ โมริดา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5102342394.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)