องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ การสร้าง E-Book จาก โปรแกรม Flip PDF Professional  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วรดา หลักคำ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3512101539.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB) video_0617561570.pdf  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 3 rating)