องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ การใช้งานโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ภาคเกษร V.2  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
  เป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารและสหกรณ์ภาคเกษตรขนาดเล็ก  
  แหล่งความรู้ คู่มือการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 (Web Edition)  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ คณะทำงานKM สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พัฒน์ โภคสวัสดิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4668864701.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)