องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำรายงานประจำปี  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตร  
  แหล่งความรู้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วรดา หลักคำ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2349824131.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.00 Based on 1 rating)