องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ราชพัสดุ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
  เป้าหมาย บุคลากรที่รับหน้าที่จัดจำหน่ายครุภัณฑ์และบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั่วไป  
  แหล่งความรู้ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และบุคคลทั่วไป  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ภัคจิรา ขจรเวหาศน์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0099259156.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ -  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)