องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ Service Mind Boost up”  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณัชชา แสงอรุณ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7612856234.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)