องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ การติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  
  เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป สมาชิกสหกรณ์ และบุคลากรในสำนักงาน  
  แหล่งความรู้ กระบวนการสร้างอาชีพแก้ปัญหาความยากจนให้สมาชิกสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาววิภา มีทรัพย์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ญาณวรรณ คำบุตร  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2258058070.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.96 Based on 2124 rating)