องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ กรณีศึกษา สรุปคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้ กรณีศึกษา จากการปฎิบัติงาน  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มกฎหมาย สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) รสา ว่องวิษณุพงษ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4125802407.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 3 rating)