องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ 7 วิธีแก้คอมช้า สำหรับผู้ที่ใช้งาน Windows 10  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ชยุตม์ ซื่อบุญเกียรติ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล)  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9238512227.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)