องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  
  เป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ มานะ อ่อนนุ่ม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จิรายุ สุคนธรัตน์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8262726753.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.73 Based on 11 rating)