องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ สหกรณ์กับการควบคุมภายใน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางมลฤดี ชาวกงจักร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ขวัญศิริ หวานชื่น  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1271023537.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)