องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำสื่อ VTR เพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง ด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  
  เป้าหมาย พัฒนาสื่อและรูปแบบการนำเสนอ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ทีมประชาสัมพันธ์,ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณรงพิสิษฐ์ วรวิวัฒน์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8953792425.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.61 Based on 18 rating)