องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเเรงงาน การคิดคำนวนชั่วโมงการทำงานตามกฎหมายเเรงงาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  
  เป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  
  แหล่งความรู้ กฏหมายเเรงงาน  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวรสสุคนธื เทียบเทียม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นิติธร มะโนวัง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9644184879.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.00 Based on 1 rating)