องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำแผนประจำปีและการปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  เป้าหมาย การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ KM TEAM2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เบญญาทิพย์ ปลักปลา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7436461213.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.55 Based on 11 rating)