องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ คู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นพดล รัตนมาลัย  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2157817693.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 3.67 Based on 3 rating)