องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ เตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  
  เป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ  
  แหล่งความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำคู่มือ  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ คณะทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พงศธร ชาลีนิวัฒน์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5636411269.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)