องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
  เป้าหมาย สหกรณ์  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางรุ่งนภา สุวรรณสุข  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณิชากร เสนาเดชสุริยะ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5354275243.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.67 Based on 9 rating)