องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2554  
  หัวข้อองค์ความรู้ การลดการสูญเสียน้ำหนักในการรวบรวมปาล์มน้ำมัน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ คณะทำงานการจัดการความรู้  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ปกาศิต สมาธิ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1641942947.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.72 Based on 54 rating)