องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ น.ส.พรภัสสร วรประชา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พิพัฒน์ วงค์ริน  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1736625856.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.86 Based on 7 rating)