องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์ร้านค้า  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ประเภทสหกรณ์ร้านค้า)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางครสวรรค์ โภคา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พิพัฒน์ วงค์ริน  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1997149820.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 6 rating)