องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  
  เป้าหมาย สหกรณ์  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ดวงประทีป กุลัตถ์นาม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ดวงประทีป กุลัตถ์นาม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0090774541.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)