องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ เรื่อง \"ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ และการขออนุมัติบุคคลภายนอก  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้ กลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จุธาพร แจ่มใส  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4340863926.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 4 rating)