องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ กลุ่มเกษตรกรโรงสีข้าวตำบลป่าระกำ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ โรงสีข้าวชุมชนตำบลป่าระกำ  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เกษราภรณ์ มลิวัลย์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8074680618.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.68 Based on 79 rating)