องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการกำหนดระเบียบของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุวภัทร บัวขาว  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3714533783.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 1.00 Based on 1 rating)