องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัด  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) แสงอุษา ส่งแสง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4667345065.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)