องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2557  
  หัวข้อองค์ความรู้ การผลิตสื่อเพื่อแนะนำศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 ชัยนาท  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จิราภรณ์ คำบาง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1568937002.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 3.00 Based on 2 rating)