องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำหนังสือราชการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายประสิทธิ์ เทพมูณี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประสิทธิ์ เทพมูณี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8530391156.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)