องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล  
  ปี 2554  
  หัวข้อองค์ความรู้ เครื่องบรรจุถุงข้าวสารด้วยระบบสุญญากาศ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์  
  เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และบุคคลทั่วไป  
  แหล่งความรู้ เอกสาร คู่มือ ตำรา ประสบการณ์ และสถานศึกษา  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อัคคพล ปัญจมะวัต  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6318839767.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)