องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดเก็บและการรายงานปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประเสริฐ เขียนสุวรรณ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7440952051.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 1.50 Based on 2 rating)