องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การกำหนดระเบียบของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายสมพร แก้วเข้ม  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณัฐพลัฏฐ์ ระเบียบงาม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7913835830.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 4 rating)