องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางในการปฏิบัติงานการชำระบัญชี  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้ http://webhost.cpd.go.th/buriram  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณราทร สุวรรณกำจาย  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9088498273.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 11 rating)