องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ บทบาทความรับผิดชอบ จริยธรรมและคุณสมบัติของนักส่งเสริมสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้ http://webhost.cpd.go.th/buriram  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณราทร สุวรรณกำจาย  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9085231740.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.82 Based on 11 rating)